The uses of vulgarity

Pieter Claesz, Still Life with Herring, 1636

Dalrymple writes that if you look at something as simple as a herring on a plate, beautifully represented by a great artist, you never look at such things in the same way again. You no longer take them for granted. Taking everything for granted leads to boredom and the need for excess to drive out that boredom.

Of course, he says, next to Pieter de Hoogh, you have Jan Steen. We know from the Golden Age scenes both of refinement and excess, and no one would want a life that consisted only of the greatest possible refinement. It would be boring; people would become narrow-minded. The vulgar has its function in culture — as a court jester versus refinement. It keeps us grounded and creates a certain existential modesty.

What bothers Dalrymple is that in the modern Western world he sees a great deal of Jan Steen and not much Pieter de Hoogh.

Pieter de Hooch, Courtyard of a House in Delft, 1658

Als je naar zoiets eenvoudigs kijkt als een haring op een tinnen bord, in grote schoonheid weergegeven door het vakmanschap van de kunstenaar, kijk je daarna nooit meer op dezelfde manier naar zulke dingen, dat wil zeggen: je neemt ze niet meer als vanzelfsprekend aan. Alles als vanzelfsprekend aannemen, leidt geheid tot verveling en tot de behoefte aan excessen om die verveling te verdrijven.

Ik weet natuurlijk best dat je naast Pieter de Hoogh ook Jan Steen hebt. We kennen uit de Gouden Eeuw zowel taferelen van uitspattingen als verfijning en ik denk dat niemand zou wensen dat het leven uit alleen maar de grootst mogelijke verfijning zou bestaan. Dat zou saai zijn en de mensen zouden er kleingeestig van worden. Het vulgaire heeft zijn functie binnen de cultuur als een soort hofnar tegenover de verfijning. Het houdt ons met beide benen op de grond en zorgt voor een zekere existentiële bescheidenheid.

Wat mij dwarszit, is dat ik volop Jan Steen zie maar niet veel Pieter de Hoogh.

Jan Steen, The Doctor’s Visit, 1660

Jan Steen, Beware of Luxury, 1663

Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: